YouTube Video, flash required.

Elektromagnetické záření

nás pronásleduje na každém kroku, je tu 24 hod denně, přibývá každým dnem, nedá se mu uniknout a ohrožuje nás, když se správně nechráníme.

Rozšířením mobilních telefonů se problematika elektrosmogu ještě mnohonásobně zvýraznila. Většina z nás si už život bez zmiňovaných vymožeností dnešní doby nedokáže ani představit, přičemž si neuvědomujeme, že vystavujeme organizmus nebezpečnému elektromagnetickému záření. Bohužel toto zatížení stoupá každým dnem a je daní, kterou za tyto vymoženosti moderní doby platíme, když se správně nechráníme.

BioProtect produkty jsou certifikovanou ochranou. Byly vyvinuty Dr. Gruenem z Německa, kde jsou taktéž vyráběny.
Doma

Domácnosti jsou dnes přeplněny různým elektrickým zařízením. Mikrovlnky, rádia, televize, budíky, HIFI, lampy, elektrické vedení, bezdrátové telefony … narušují svým zářením přirozené prostředí pro žití.

Na pracovišti

Denně nám slouží a ulehčují práci. Bohužel, ale veškeré počítače, kopírky, faxy, telefony, světla, přístroje, měřidla, dopravníky, obráběcí stroje a zařízení, ... vytvářejí škodlivé elektromagnetické pole, které nás závažně ovlivňuje.

Všude kolem nás

Ve školách, sportovištích, nemocnicích, obchodech, úřadech, na ulicích a náměstích nacházíme kamery, wifi, osvětlení, vysílače mobilních operátorů …, které neustále zvyšuje hladinu zdraví škodlivého elektrosmogu.

Mobily

Snad žádné jiné zařízení nevyužíváme více. S mobilním telefonem jsme v přímém kontaktu i několik hodin denně. A právě mobily svým elektromagnetickým zářením patří k těm nejvíce zatěžujícím zařízením.

Chraňte se !!!

Chraňte se před elektromagnetickým zářením, když už se nechcete obejít bez vymožeností dnešní moderní doby.

Bioprotect prokazatelně harmonizuje elektrosmog a eliminuje negativní účinky škodlivého záření na pracovišti, doma, sportovišti, prostě všude kolem nás.

Produkty odrušují škodlivé záření vznikající v okolí domácích spotřebičů (TV, Hifi, počítače, mobilní telefony, ledničky,…), elektro-zařízení, automobilů, podzemních zdrojů vody, patogenních zón a také kosmické záření, které negativně ovlivňuje imunitní systém a metabolizmus, což může vést až k závažným problémům. Na psychické úrovni záření způsobuje nespavost, deprese, agresivitu nebo citlivost na stres. Bioprotect chrání na každém kroku.


Pro ochranu celé rodiny a obydlí doporučujeme:

Opatřit každý mobil, bezdrátový telefon, wifi, ... čipem BioProtect Mobil.

V obydlí odrušit každý spotřebič samostatně nebo celý dům čí byt jako celek kartou BioProtect Card. Pro osobní ochranu nosit kartu BioProtect Card stále u sebe.

V případě, že bydlíte v blízkosti vysílačů mobilních operátorů použijte naši nejúčinnější ochranu proti vysokofrekvenčnímu záření BioProtect 400.
“Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.“

Michel De Montaigne