Mobilní telefony negativně ovlivňují důležité oblasti mozku

Nová řecká vědecká studie prokázala, že elektromagnetické pole z mobilních telefonů, WiFi a počítačového vybavení ovlivňuje důležité proteinové změny v mozku zvířat. Vystavení těmto frekvencím elektromagnetického záření je výsledkem našich postupujících technologií, ale je důležité studovat tyto účinky, aby lidé přesně věděli, oč se jedná a aby mohli přijmout nezbytná preventivní opatření.

Studie byla publikována v časopise Elektromagnetická biologie a medicíně (Electromagnetic Biology and Medicine http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/mice-proteome/). Důležité oblasti mozku jako hippocampus, mozeček a frontální lalok jsou zodpovědné za učení, paměť a další funkce. Tyto oblasti jsou negativně ovlivněny mikrovlnným zářením, a to i na úrovni nižší, než jsou bezpečnostní limity zavedené Mezinárodní komisí proochranu před neionizujícím zářením (http://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Non-Ionizing_Ra…).

Celý článek na http://www.cez-okno.net/clanok/poznatky-vedy/mobilni-telefony-negativne-ovlivnuji-dulezite-oblasti-mozku