Novinky

Nejen v odborných časopisech, ale i v běžných plátkách, internetu a dalších mediích nacházíme čím dál více publikací týkající se problematiky elektrosmogu. Některé z nich vám zde a na našem facebooku prezentujeme. Elektromagnetické záření je téma velice aktuální v západnm světě, především skandinávii a Kanadě.

PŘELOMOVÁ STUDIE: VĚDCI ZJISTILI, CO DĚLAJÍ MOBILY S VAŠÍM ZDRAVÍM!

Zdroj: Tn.cz/ thinkstockphotos.com
Vědci zkoumali vliv mobilních telefonů na vznik rakoviny – ilustrační foto
 
Dlouhodobé obavy z negativního vlivu mobilních telefonů na zdraví vedly americkou vládu k tomu, aby zadala komplexní studii, která vlivy telefonování měla posoudit. Vědci teď zveřejnili průběžné výsledky několikaleté studie. Naznačují, že by telefony mohly zvyšovat riziko vzniku rakoviny.

V rámci studie, která už vyšla v přepočtu na více jak 600 milionů korun, vědci sledovali vědci celkem 2 500 potkanů, kteří byli rozděleni do několika skupin. Jedna, kontrolní skupina, nebyla vůbec vystavena mobilnímu signálu.

Zbytek potkanů byl rozdělen do šesti skupin. Těm vědci pravidelně do klecí pouštěli stejné záření, které vydávají mobilní telefony a to v hodnotách 1,5, 3 a 6 W/Kg. Potkani ještě byli vystaveni dvěma různým typům záření, protože mobilní sítě na světě používají dva standardy – GSM a CDMA. Každý den si „užili“ přibližně 9 hodin telefonování v 10 minutových intervalech.

Výsledky, které vědcům vyšly, jsou na první pohled alarmující. S rostoucí radiací se zvyšoval výskyt dvou onemocnění – gliomů mozku a schwannomů v srdeční tkáni. Zatímco v kontrolní skupině netrpěl rakovinou žádný potkan, ve skupinách ozařovaných mobilním signálem, se rakovina vždy vyskytla. Přitom výrazně náchylnější na rakovinu byli samci.

„Testovali jsme hypotézu, že radiace z mobilních telefonů nemá vliv na zdraví a tato hypotéza byla vyvrácena,“ uvedl pro web Microwave News šéf vědeckého týmu Ron Melnick. „Provedli jsme pokus a po důkladném posouzení výsledků panuje konsensus, že jsou zde karcinogenní účinky,“ dodal Melnick.

Závěry studie ovšem záhy napadli další odborníci. Ti považují výskyt případů rakoviny v ozařovaných skupinách za náhodu. V každé skupině bylo přes 350 potkanů a rakovina se vyskytla u několika jedinců. Navíc dávky, kterým byli potkani vystaveni, byly výrazně větší, než jaké normálně mobilní telefony vyzařují. Ti, kteří byli vystaveni 6 W/Kg, dostávali až sedminásobek toho, co během telefonů vyzařuje normální telefon.

Na druhou stranu autoři studie namítají, že pokus probíhal jen necelé dva roky, zatímco lidé jsou účinkům mobilních telefonů vystaveni už 30 let.

 vbo TN.cz
 
zdroj: http://tn.nova.cz/clanek/prelomova-studie-vedci-zjistili-co-delaji-mobily-s-vasim-zdravim.html

BELGICKÉ DĚTI SE MUSÍ CHRÁNIT PŘED VLNAMI GSM. BELGICKÁ VLÁDA JE ZNEPOKOJENA NEGATIVNÍMI DOPADY VLN MOBILNÍCH TELEFONŮ NA ORGÁNY DĚTÍ.

Belgičtí ministři zdravotnictví a pro ochranu spotřebitele, Onkelinx a Johan Vande Lanotte, představili v pondělí návrh královského dekretu, jak lépe chránit děti před potenciálně škodlivými účinky mobilních telefonů. Obhajují zákaz reklamy na konkrétní zboží do 14 let věku a zakazující prodej vybavení určené speciálně těmto dětem.

 

„Mezinárodní studie prokázaly, že vlny z mobilů jsou potenciálně karcinogenní,“ řekl ministr zdravotnictví na RTBF. Dokonce nejnovější studie WHO ukazuje, že volání půl hodiny denně po dobu deseti let, zvyšuje riziko vzniku maligního nádoru na mozku o 40%. Pro oba ministry je důležité, aby se této hrozbě aktivně zabránilo.

 

Zdroj: http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/Les-enfants-belges-proteges-des-ondes-GSM-24863142

ELEKTROMAGNETICKÝ SMOG VERSUS MOBILNÍ TELEFONY A POKUSY NA ZVÍŘATECH

Všechno to začalo roku 1991, kdy se v USA vytvořil jedné ženě na pravém uchu nádor, na jehož následky později zemřela. Tato žena používala mobilní telefon. Bohužel, soudní proces který se zde konal poškozená rodina nevyhrála.

Hned po tomto skandálu výrobci mobilních telefonů, aby uhájili své zájmy a také zisky, začali sponzorovat rozličné výzkumy v naději, že právě jejich produktu se nebude týkat onen skandálek. K tomuto účelu byla obětována kvanta laboratorních pokusných zvířat – kočky, králíci, myši, krysy, křečci a další a další druhy, které byly bombardovány elektromagnetickým zářením a potom usmrceny a pitvány, aby se zjistila poškození vnitřních orgánů. Tyto ukrutné a mylné experimenty, které pokračovaly stále dále však nepřinesly nic jiného než nespolehlivá a chaotická data, která se rozhodně nedala označit za vědecké výsledky.

Výrobci místo toho, aby prováděli výzkum na skupinách lidí, které používaly a které nepoužívaly mobilní telefony a posléze srovnávali výsledky z těchto výzkumů se vrhli na sponzoring experimentů na zvířatech.

Zdá se, že se stojíme před zdravotním, sociálním a komerčním problémem mezinárodního významu. Navzdory na zvířatech prováděných experimentech, jejichž výsledky byly nejen chaotické, ale také nepřenositelné na člověka, začal vzkvétat celosvětový obchod s mobilními telefony. V současnosti se odhaduje, že na celém světě tato zařízení používá přes 250 milionů lidí. Stejně tak začal vzrůstat počet nakupovaných elektrospotřebičů typu mikrovlnných trub u kterých lékaři již dlouhá léta poukazují na zdravotní rizika právě v souvislosti s používáním takovéhoto elektrospotřebiče.

Anténou mobilního telefonu generované elektromagnetické záření je absorbováno z jedné poloviny hlavou, což poškozuje mozkové buňky a může vyvolat nádor. Výrobci však mluví o tom, že je toto absurdní, aby mohlo záření z antény mobilního telefonu vyvolat nádor, protože je příliš slabé.

Toto jsou bohužel velmi povrchní výmluvy a ospravedlňování, které se vydávají pouze z komerčních zájmů. Dr. Robert Santini (vedoucí laboratoře biochemie a farmakologie Národního institutu pro aplikovaný výzkum v Lyonu) však dokazuje, že mobilní telefony mají potřebnou sílu nejen vyvolat poškození buněk mozku, ale mohou působit také gentoxicky. Jak dokázal, mobilní telefony také blokují produkci melatoninu – látky přirozeně produkované naším tělem, jež má protinádorové účinky.

Lidé, jež žijí v okruhu 200 metrů od retranslačních stanic, zajišťujících pokrytí signálem mobilní sítě, trpí stresem, zvýšenou únavou, různými alergiemi, poruchami spánku, předčasnou menopauzou atd., než lidé, jež žijí mimo tyto stanice. („Mobil phones and their transmitted base stations“, 1996, australská vláda). Rovněž byly prokázány poruchy chování a zvýšené riziko výskytu nádorů („Alternative Santé“, květen 1999) a jejich rostoucí riziko v závislosti na množství elektromagnetického záření, jemuž je člověk vystavován. (R. Santini, „Téléphones cellulaires, danger?“, Resurgence, 1998). Mobilní telefony, stejně jako televize, mikrovlnné trouby a další elektrospotřebiče vyvolávají množství elektromagnetického smogu, jehož následky na celou lidskou populaci lze v současnosti jen těžko odhadovat.

WHO (Světová zdravotnická organizace) stanovila limity záření, kterému může být člověk vystaven. Činí dva Watty na jeden kilogram tělesné hmotnosti. A jako obvykle jsou tyto limity přinejmenším diskutabilní z toho důvodu, že pro tyto limity se vycházelo se studií reakcí (WHO dokument „Aide-Mémoire“ N.183, 1998) pokusných laboratorních zvířat – konkrétně koček a králíků, které se potom aplikovaly na člověka a jeho fyziologii, i když bylo v tu dobu známo, že zvířata reagují absolutně jinak na elektromagnetické záření než člověk. A navzdory tomu pokračoval další rozmach mobilních telefonů do celého světa.

V protikladu o tvrzení neškodnosti elektromagnetického záření vyšla roku 1998 na světlo světa studie „Medical Jour. Austr.“ (8168, 48), která sledovala v období od roku 1982 do roku 1994 nárůst výskytů poškození mozkových buněk stejně jako nádorů mozku v přímé souvislosti se zvyšováním používání mobilních telefonů.

Lze najít mnoho klinických studií, které byly prováděny ne na zvířatech, ale na lidech, kteří používali často mobilní telefony z pracovních důvodů. Na základě těchto studií lze říci, že mobilní telefony a vůbec přístroje emitující elektromagnetické záření JSOU škodlivé a to zejména pokud jsou používány velmi dlouho a také velmi často. Jak se zdá, pokusy na zvířatech, jež měly ověřit zdravotní nezávadnost takovýchto zařízení totálně selhaly, protože přinesly chaotické výsledky, které neměly co do činění se skutečnou lidskou fyziologií a již vůbec nepřinesly nějaké závěry, ze kterých se dala stanovit bezpečná dávka pro člověka.

V protikladu k tomuto byly provedeny skutečně seriózní studie, nedotované výrobci mobilních telefonů, jež byly prováděny bez použití zvířat pomocí technik a lidských tkáňových kultur, jež jsou mnohem objektivnější a které přinesly velmi zajímavé výsledky:

1. Lidské lymfocyty (in-vitro; ve zkumavce), vystavené elektromagnetickému záření začaly vykazovat stejné charakteristiky jako u člověka nemocného leukémií (E.M. Czerska, „Bioelectromagnetics“, 13.4222-4226, 1992).

2. Lidské lymfocyty začaly rovněž vykazovat anomálie v chromozomech. (A. Maes, „Bioelectromagnetics“, 14.491 – 501, 1993).

3. Lidské červené krvinky, jež byly vystaveny mikrovlnám, začaly vykazovat ztrátu hemoglobinu. (R. Pologea-Moratu et coll., Zweiter Kongress Elektrizität und Magnetismus in der Biologie und Medizin, „Abstract book“, 259-260, Bologna, I, 1997).

4. Epidemiologické studie ukázaly přímou spojitost mezi rozením mongoloidních dětí, či dětí s vrozenými vadami a povoláním rodičů, kde se hojně využívaly přístroje emitující elektromagnetické záření. (CH. Silverman, Bull. N.Y Acad. Med., 55.1166-1181, 1979, und P.G. Schnitzen e coll., „Epidemiology“, 6:577-583, 1995).

5. Elektromagnetické záření způsobuje u mužů pokles množství a kvalitu spermií. (Langranjan e coll., „Health Physics“, 29:381-383, 1975).

6. Studie na 42.000 lékařkách, jež ve svém povolání používaly zařízení emitující mikrovlny prokázala vyšší riziko potratu. (R.Ouellet-Hellstrom, „Am. J. Epide-miol,“, 10:775-786, 1993)

7. Studie na lidech, jež ve svém zaměstnání používaly přístroje emitující vysokofrekvenční elektromagnetické záření prokázala, že tito lidé trpěli zvýšenou únavou, zvýšenou podrážděností, bolestmi hlavy, nevolnostmi, poruchami srdečního rytmu, nízkým krevním tlakem, poruchami spánku, ztrátami vědomí atd. Tyto symptomy byly shrnuty pod označení „Mikrovlnný syndrom“. (Z. V. Gordon, „Hygiene, 1966) a v roce 1994 následně ještě jednou potvrzeny. („Ann. N.Y. Acad. SCI“, 724:435-437).

8. U osob, jež používaly přístroje emitující vysokofrekvenční elektromagnetické vlny bylo prokázáno neobvyklé zvýšení lymfocytů v krvi a zvýšený nárůst množství červených krvinek. (R.J. Smialovicz, „Bull. N.Y. Acad. Med., 55.1094-1118 a další zdroje).

9. Byl prokázán vznik akutní leukémie po dlouhodobém používání přístrojů emitujících mikrovlny (E. Archimbaud e coll,. „British J. of Epidemiol.“, 112:39-53, 1989).

10. Výzkum na 438.000 osobách ve státu Washington (USA), jež byly zaměstnáni jako opraváři televizorů a technici, prokazuje abnormální počet úmrtí na leukémii. (J. R. Goldsmith, „Int. J. Envir. Health“; 1:47-57, 1995).

11. V návaznosti na toto bylo prokázáno zvýšené riziko výskytu výskytu rakoviny varlete u pracovníků, jež pracovali se zařízeními emitujícími vysokofrekvenční vlny. (Např. PC). (R. Hayes, „Int. J. Epidemiol.“, 4:825-831, 1990).

12. Dále zvýšené riziko výskytu nádoru kůže ze stejných důvodů jako v minulém případě. (D. Vagero, „B. J. Industrial Med.“, 42:191-195, 1990).

13. Studie na 120.000 vojácích, kteří byli vystaveni mikrovlnám prokázala 6 x zvýšené riziko výskytu leukémie a 2 x vyšší riziko onemocnět dalším druhem nádoru. Pokud doba překročila 15 roků, riziko se zvyšovalo osminásobně a s dalšími dvaceti roky trojnásobně. (S. Szmigielski, „Sci. And Total Envir.“, 180.9-17, 1996).

Vystavování se vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlnám a je jedno zda-li příležitostně, či trvale má na lidskou populaci různé následky a to od poruch spánku přes vznik leukémií až po vznik nádorů. V návaznosti na toto provedená epidemiologická studie ve Velké Británii na skupině obyvatel, žijících v blízkosti vysílačů v rozmezí let 1974 až 1986 prokázala, že tito lidé měli do okruhu 2 km 1,8 x vyšší riziko onemocnět leukémií.

Jsou hlášena mnohá další a další poškození, která jsou vědecky zdokumentována jako např. chemické změny v mozku, které se násobí díky požívání kofeinu, alkoholu a různých medikamentů. A mimo to také degenerace sítnice, rohovky a oční duhovky, zvýšený krevní tlak, škody na imunitním systému atd.

Používání mobilních telefonů je zakázáno v mnoha nemocnicích, aby se zabránilo případnému rušení nemocniční techniky, stejně jako na palubě letadel, kde by mohly narušit funkci navigačních přístrojů (i když se vyskytly hlasy opačné a to zejména ze strany výrobců a poskytovatelů mobilních služeb, kteří tvrdí, že se jedná o konkurenční boj mezi možností volat mobilním telefonem z letadla a používáním palubního telefonu…). V návaznosti na toto se konal soudní proces s jedním mužem, který porušil zákazu používání mobilního telefonu na palubě letadla a způsobil výpadek navigace. Za ohrožení života pasažérů byl odsouzen na jeden rok vězení.

A jak se může obyčejný smrtelník bránit proti všudypřítomnému elektromagnetickému smogu? Nejhůře jsou na tom obyvatelé paneláků, kteří žijí vlastně v takové velké elektrické kleci. Lépe pak již obyvatelé rodinných domků. Prvním krokem ke snížení expozice elektromagnetickým smogem je výměna elektrického sporáku za plynový, dalším již razantnějším krokem může být prodej či zrušení plánovaného nákupu mikrovlnné trouby, která stejně vede k tomu, že si lidé zvyknou nakupovat polotovary, které jsou jen plnidly žaludku, obzvláště po úpravě mikrovlnami, jež potraviny denaturují na atomární úrovni. Spoustu z nás živí počítače, takže by asi byl nesmysl doporučení práce z programátora na dřevorubce. I zde však existuje dobrá obrana. Stačí si svůj počítač obložit dřevěnými (pokud možno nelakovanými) deskami. Ventilátor se nedoporučuje 😉

V obchodech lze zakoupit či na Internetu objednat odrušovače elektromagnetického záření – různé ty berušky a další odrušovače a ty si připevnit na monitor. Pokud počítač používáte doma, tak nejlepší je používat jej někde, kde nespíte. Pokud ano, vytáhněte před spaním veškeré přívodní kabely ze zásuvky.

Doporučuje se omezit používání fénů a holicích strojků a dalších podobných výkonných přístrojů, se kterými přicházíme bezprostředně do styku. Majitelé mobilních telefonů by své přístroje neměli používat v uzavřených místnostech a v blízkosti zařízení jež produkují elektromagnetické záření (rádia, televize, mikrovlnné trouby, počítače). Aparát by neměl být přitisknut na uchu. Pokud nosíte brýle s kovovými obroučkami, doporučuje se je před telefonováním sundat a v neposlední řadě také omezit počet a čas hovorů.

Nejlepším řešením, jak svému tělu ulevit od neustálého bombardování elektromagnetickým zářením, je před spaním vypnout v celém domě přívod elektrického proudu. Také je dobré si udělat dny bez „civilizace“, kdy zapomeneme na své počítače, televize, telefony a další „nezbytnosti“ a vypravíme se někam pryč od civilizace, například do lesa. V současnosti je velká škoda, že se nestaví domy ze dřeva, protože jak je známo, dřevo je nejlepší izolant a odrušovač všech škodlivých záření. Jde technický pokrok lidstva doopravdy tou správnou cestou?

Zdroj: ORIZZONTI, ohz: medicínsko-informační revue, německá verze

PŘELOMOVÝ VERDIKT „MOBIL ZPŮSOBIL NEZHOUBNÝ NÁDOR NA MOZKU, ROZHODL ITALSKÝ SOUD“

Kasační soud v Římě dal tento týden za pravdu bývalému manažerovi, který tvrdil, že mu časté a dlouhodobé používání mobilu způsobilo nádor na mozku.

Innocente Marcolini (60) působil dvanáct let jako finanční a personální ředitel nadnárodní společnosti na severu Itálie. „Přinejmenším pět nebo šest hodin denně jsem měl mobil u ucha,“ prohlásil. V roce 2002 mu lékaři diagnostikovali nezhoubný nádor v oblasti trojklanného nervu.

Na základě shromážděných informací dospěl Marcolini k závěru, že za jeho nádor může dlouhodobé používání mobilu, v čemž ho utvrdil i fakt, že jeho kolegu postihlo stejné onemocnění.

Až nyní mu ale dala za pravdu i nejvyšší soudní instance a přiznala mu 80procentní invaliditu a nárok na invalidní důchod, čemuž se Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům léta bránil.

„Nejde o můj osobní boj. Mnozí lidé ještě stále neznají nebezpečí, kterému se vystavují dlouhodobým užíváním mobilu bez použití sluchátek nebo jenom proto, že jej nosí kapse od kalhot,“ prohlásil Marcolini po verdiktu podle listu Corriere della Sera.

„Konečně byla uznána souvislost mezi nádory a elektromagnetickými vlnami, a to i přes opačnou propagandu a uklidňující výzkumy financované výrobci mobilů,“ zdůraznil k případu onkolog Angelo Gino Levis, který léta Marcoliniho v jeho boji podporoval.

Lidé by podle Levise měli při telefonování mobilem vždy používat sluchátka, nenosit telefon těsně na těle (například v kapsách) a neužívat často ani bezdrátový telefon, který také silně vydává elektromagnetické vlny. Děti do 12 let by pak mobilem podle něj neměly volat raději vůbec.

Zdroj: Novinky

Odkaz: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/282165-mobil-zpusobil-nezhoubny-nador-na-mozku-rozhodl-italsky-soud.html

TELEFONOVÁNÍ MOBILEM OHŘÍVÁ HLAVU, COŽ MŮŽE MÍT VÁŽNÉ NÁSLEDKY

Dlouhé hovory z mobilního telefonu ohřívají hlavu a vnitřní orgány a záření proniká hluboko do mozku. Podle odborníků to může mít fatální následky na zdraví člověka. Jak informovala televize Markíza, odborníci ze žilinské univerzity použili k výzkumu speciální model lidské hlavy.

Na tamní katedře biomedicínského inženýrství zjistili, že elektromagnetické záření vstupující do hlavy se násobí délkou hovoru. „Při 15minutovém hovoru se ucho a jeho přilehlé struktury hlavy ohřívají na takovou teplotu, jako by byla hlava vystavena 45 minut přímému slunečnímu záření. Pokud telefonování překročí 30 minut, může se objevit bolest hlavy a různé stavy deprese až úzkosti,“ říká Milan Smetana ze žilinské univerzity.

Dlouhodobé intenzivní působení elektromagnetického záření může podle vědců vyvolat i nádorová onemocnění. „Aspekty účinku jsou však dlouhodobé. Když vás za deset let začne z nezjištěných příčin bolet hlava, nebudete přikládat váhu tomu, že jste před deseti lety nadměrně telefonovali,“ dodal Smetana.

Mobil může člověka ohrožovat i při odpočinku nebo ve spánku. Odborníci varují před ukládáním mobilů blízko hlavy, například pod polštář. „Je důležité dávat mobil dál od těla,“ řekl Smetana.

shlédněte video na novinky.cz   VIDEO

zdroj: novinky.cz

BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ WI-FI MAJÍ ŠKODLIVÝ VLIV NA STROMY, ZJISTILI VĚDCI

Elektromagnetické vlnění bezdrátových wi-fi sítí má škodlivý vliv na stromy. Zjistili to na základě výzkumu holandští vědci. Stromy rostoucí v blízkosti wi-fi vysílačů, které bezdrátovou síť distribuují do přijímačů, trpí poškozením kůry a listí. Informoval o tom Daily Mail.

Výzkum probíhal ve městě Alphen aan den Rijn na západě Nizozemí několik let a byl zahájen poté, co byly v oblasti zjištěny podivné abnormality v růstu a vývoji stromů. Protože se nezjistila žádná zjevná příčina, přišli vědci s posledním nápadem a na tři měsíce vystavili místní jasany silnému záření z různých zdrojů. Frekvence těchto záření se pohybovaly od 2412 MHz do 2472 MHz o výkonu 100 miliwattů na vzdálenost 20 palců (necelých 51 centimetrů). Listy stromů nejblíže vysílači wi-fi dostaly zvláštní olovnatý odstín a odumřely.

Vědci zároveň zjistili, že vlnění wi-fi může rovněž negativně ovlivnit růst kukuřičných klasů.

V Nizozemí vykazuje podobné postižení zhruba 70 procent stromů v městských oblastech, před pěti lety to přitom bylo jen deset procent. Stromy v hustě zalesněných oblastech nejsou postiženy vůbec.

Výsledky tohoto výzkumu zatím nebyly publikovány, experti předpokládají, že bude zapotřebí provést ještě další analýzu, aby se za viníka postižení stromů mohlo definitivně označit wi-fi vlnění. V souvislosti s tím varovala nezávislá nizozemská agentura pro ochranu zdraví, že věc si ještě vyžádá podrobné testy a není vhodné propadat panice. Přesto připustila, že již minulý rok se v odborných médiích objevila zpráva o škodlivém vlivu wi-fi vlnění a záření mobilních telefonů na kolonie včel.

zdroj: novinky.cz

MOBILNÍ TELEFONY NEGATIVNĚ OVLIVŇUJÍ DŮLEŽITÉ OBLASTI MOZKU

Nová řecká vědecká studie prokázala, že elektromagnetické pole z mobilních telefonů, WiFi a počítačového vybavení ovlivňuje důležité proteinové změny v mozku zvířat. Vystavení těmto frekvencím elektromagnetického záření je výsledkem našich postupujících technologií, ale je důležité studovat tyto účinky, aby lidé přesně věděli, oč se jedná a aby mohli přijmout nezbytná preventivní opatření.

Studie byla publikována v časopise Elektromagnetická biologie a medicíně (Electromagnetic Biology and Medicine http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/mice-proteome/). Důležité oblasti mozku jako hippocampus, mozeček a frontální lalok jsou zodpovědné za učení, paměť a další funkce. Tyto oblasti jsou negativně ovlivněny mikrovlnným zářením, a to i na úrovni nižší, než jsou bezpečnostní limity zavedené Mezinárodní komisí proochranu před neionizujícím zářením (http://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Non-Ionizing_Ra…).

Celý článek na http://www.cez-okno.net/clanok/poznatky-vedy/mobilni-telefony-negativne-ovlivnuji-dulezite-oblasti-mozku

LÉKAŘSKÁ KOMORA VÍDEŇ, RAKOUSKO

Protože záření z mobilních telefonů není tak neškodné, jak tvrdí provozovatelé mobilních sítí, vytvořila Vídeňská lékařská komora 10 pravidel jak používat mobilní telefony, abychom alespoň trochu  snížili zátěž z jejich záření.

1. Co nejméně a co nejkratší dobu telefonovat. Děti a mládež do 16 let by měli používat mobil jen ve výjmečných případech.

2. Při vytáčení čísla držet mobil co nejdále od těla a hlavy, např. na vzdálenost natažené paže.

3. Nepoužívat mobil v dopravních prostředcích- záření je tam silnější.

4. Při odesílání SMS držet mobil co nejdále od těla.

5. Při nákupu mobilu dbejte na co nejnižší hodnotu SAR.

6. Nenošte mobil v kapse kalhot, může být výrazně narušena plodnost mužů.

7. Doma telefonujte pevnou linkou a mobil vypněte.

8. Žádné hry nehrajte na mobilu.

9. Při použití headsetu mějte mobil co nejdále od těla.

10. Zejména bezdrátové WiFi připojení jsou velkou zátěží pro organismus.

 Plakat-Mobil

 

VĚDCI OPĚT VARUJÍ PŘED MOŽNÝM POŠKOZOVÁNÍM ZDRAVÍ UŽÍVÁNÍM MOBILŮ

Dvě desítky amerických a evropských vědců zveřejnily ve francouzském nedělníku Le Journal du Dimanche výzvu, ve které varují před možnými negativními dopady používání mobilních telefonů na lidské zdraví. Ohroženy jsou podle vědců hlavně děti do 12 let.

Signatáři výzvy doporučují nedovolovat dětem do 12 let používat mobily, nebo jen ve výjimečných případech. Výzvu koordinoval podle agentury AFP světově známý profesor psychologie z Pittsburské univerzity David Servan-Schreiber.

Mobilní telefon je podle vědců při komunikaci třeba mít pokud možno nejméně metr od těla, což umožní zabudovaný reproduktor, nebo takzvaná hands free sada. Člověk by měl prý také nosit co nejméně mobil při sobě.

Vědci zároveň nabádají lidi, aby spíše komunikovali textovými zprávami než telefonováním. Vědci z USA, Francie, Itálie a dalších zemí se shodují v tom, že sice neexistuje formální důkaz škodlivosti mobilních telefonů na zdraví, ale že dlouhodobé vystavování se radiaci mobilu zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

„Jsme dnes ve stejné situaci, jako tomu bylo před padesáti lety s azbestem a tabákem. Buď nic neuděláme a přijmeme riziko, nebo připustíme, že existují určité znepokojivé vědecké poznatky,“ řekl francouzský odborník na rakovinu a signatář výzvy Thierry Bouillet.

Podobná varování se objevila již v minulosti

Mezi dalšími signatáři je například ředitel oddělení preventivní medicíny ve státním ústavu pro rakovinu v Miláně Franco Berrino. Podobná varování se objevila již v minulosti. Například studie týmu Kalifornské univerzity v květnu tvrdila, že těhotné ženy, které pravidelně používají mobilní telefony, zvyšují riziko, že jejich dítě bude trpět poruchou chování.

Studie navazovala na zjištění ruských odborníků, kteří došli k závěru, že ohrožení z mobilních telefonů „není o mnoho nižší než riziko, jaké pro zdraví nenarozených dětí představuje tabák nebo alkohol“.

ZDROJ: ČTK a Novinky.cz

FOTO: fotobanka Profimedia

RADA EVROPY DOPORUČUJE ZAKÁZAT POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ A WIFI SÍTÍ VE ŠKOLÁCH

Výbor Rady Evropy zkoumal důkazy, že technologie mají „potenciálně škodlivý dopad“ na lidi, a dospěl k závěru, že je nutno okamžitě zasáhnout na ochranu dětí.
Zpráva výboru argumentuje, že je zapotřebí vyhnout se chybám, k nimž došlo, když činitelé odpovědní za zdraví veřejnosti nereagovali dost rychle proti nebezpečí azbestu, kouření a olova v benzínu.
Zpráva také zdůrazňuje, že potenciálně nebezpečné jsou bezdrátové telefony a zařízení na monitorování nemluvňat v dětském pokoji.

Výbor varuje, že elektromagnetická radiace, kterou vysílají bezdrátová zařízení, může způsobit rakovinu a ovlivnit vyvíjející se mozek.
Výbor doporučil, aby členské země EU:

  • Nastavily limity dlouhodobého vystavování lidí mikrovlnám, jaké vysílají mobilní telefony
  • Zavedly varovné nálepky na výrobky, které budou zákazníka informovat, že výrobek vysílá elektromagnetické vlny a že jeho používání je spojené se zdravotním rizikem
  • Zakázalyu používání mobilních telefonů a bezdrátových počítačových sítí ve školách
  • Zahájily informační kampaně cílené na děti a mladé dospělé o riziku lidskému zdraví
  • Zintenzivnily výzkum a vývoj méně nebezpečných typů antén a mobilních telefonů

Závěry jsou v protikladu s informacemi od Světové zdravotnické organizace a např. i britského ministerstva zdravotnictví, které tvrdí, že elektromagnetické vlny z wifi zařízení a mobilních telefonů lidské zdraví nijak neohrožují.

Experti na zdravotní otázky a telekomunikace nemají jednotný názor na nebezpečí mobilních telefonů a bezdrátových sítí. Zpráva, kterou r, 2007 vydal britský Výzkumný program o mobilních telekomunikacích a zdraví, dospěla k závěru, že mobilní telefony zdraví nijak nepoškozují, nyní však tento program provádí podrobnější studii dlouhodobého efektu používání mobilních telefonů.

Jiní výzkumníci nenalezli žádnou vazbu mezi krátodobým používáním mobilních telefonů a rakovinou.

Paul Elliot z Imperial College v Londýně, který je šéfem týmu provádějícím velkou mezinárodní studii dlouhodobých dopadů užívání mobilních telefonů u 200 000 lidí poukazuje na to, že existují potenciální otázky, zda užívání mobilních telefonů ovlivňuje kognitivní vzorce a spánek lidí. Zdůrazňuje také, že dosud neexistují žádné studie analyzující dopad užívání mobilních telefonů na děti. Proto se doporučuje opatrnost.

Britské ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby děti používaly mobilní telefony jen výjimečně, pro nezbytné volání, a aby telefonovaly prostřednictvím mobilních telefonů jen krátce.

Zdroj:   http://www.blisty.cz/art/58601.html  ,    The Telegraph

MOBILNÍ TELEFONY PRÝ ZABÍJEJÍ VČELY

[via Daily Mail] Nový výzkum obviňuje mobilní telefony, že mají na svědomí pokles včelích populací na celém světě. Švýcarský tým, který vede Dr. Daniel Favre, dokázal, že včely reagují na aktivní signál zvýšeným bzukotem a zmateným poletováním často končícím smrtí.

Experiment spočíval v tom, že pod úl byl umístěn mobilní telefon a zaznamenávány reakce včel. Včely rozeznaly příchozí a odchozí telefonát a reagovaly na něj vysokým bzukotem, který normálně doprovází rojení a v některých případech dokonce umírají. Dr. Favre věří, že se mobily podílejí na současném úbytku včelích populací.

Článek upozorňuje, že za děsivým poklesem počtu včel v minulých letech je i mnoho dalších důvodů. Pesticidy, změny v zemědělství, úbytek divokých květin, luk a divokých zahrad a smrtící paraziti.

Dr. Favre tvrdí, že „jednou z hypotéz je, že elektromagnetická pole mohou přispívat k mizení včelích kolonií na celém světě“.

zdroj: http://www.abtou.cz/mobilni-telefony-pry-zabijeji-vcely

 

VÝRAZNĚ VYŠŠÍ VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ RAKOVINOU ZPŮSOBENO VYSÍLAČI MOBILNÍCH OPERÁTORŮ

V okruhu cca. 200 m okolo antén vysílačů mobilních operátorů byl zjištěn signifikatně vyšší výskyt onemocnění rakovinou. Toto ukázala světově unikátní „Případová-kontrolní- studie“, která otázku rizika rakoviny způsobené vysílači mobilních operátorů na základě historicky sestavených dat měření vzala pod lupu. Studie byla provedena Dr. Gerdem Oberfeldem na zakázku Korutanské vlády.

Vyhodnocení vzdáleností od vysílače, kdy jedna oblast vzdálena 0-200m oproti druhé oblasti 201-1200m  ve všech odběrech vykázala prokazatelně vyšší riziko rakoviny. Tímto bylo jednoznačné prokázáno lokální navýšení výskytu rakoviny a to především rakoviny prsu a mozku.

Zdroj: www.diagnose-funk.org

DEVASTACE PŘÍRODY ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁŘENÍM

Mobilní vysílací věže a mobilní telefony – jejich záření je pro člověka víc než zdravotní riziko. Plošné ozařování Země vysílači mobilních operátorů  může přispět k ekologické katastrofě. Již nyní existují souvislosti  mezi úhynem včel a zářením mobilních telefonů.
Nebo vymizením ptáků ve městech?  Důkaz máme zde a nemusíme chodit daleko.

Na základě vlastní desetileté práce a rozsáhlého mezinárodního výzkum ukazuje biofyzik Dr. rer. nat. Ulrich Warnke,  citlivost přírody na elektrické a magnetické působení a na vznik života. A  právě proto dokáže přesvědčivě  argumentovat, jak necitlivě, bezohledně  a nezodpovědně dnes zasahujeme do těchto přírodních zákonitostí, kdy včely a ostatní hmyz  mizí, ptáci jsou dezorientovaní a vyhýbají  se některým místům.

Zamoření životního prostředí technickými elektromagnetickými poli je tak nebezpečné, protože jej nevidíme, neslyšíme  a ani necítíme. Bohužel, elelktrosensibilní lidé zůstávají dnes na okraji společnosti a nepochopeni. Neuplyne mnoho času a důsledky dnešního zamoření se projeví všude, v dennodenním životě všech  a udeří v plné síle u budoucích generací .

Člověk je již dnes konfrontován  funkčními poruchami a nemocemi, a když jsou tyto ještě dědičné,tak je předává dále jako předzátěž další generaci.  Jsme a budeme svědky, že v průběhu několika desetiletí dojde ke zničení toho, co příroda milióny let budovala.

Dr. Ulrich Warnke, přednáší na univerzitě v Sársku.

náš ESHOP