BioProtect 400

BioProtect 400 o velikosti 203 x 130 x 0,5 mm se hodí pro odrušení  celého bytu nebo domu před zářením mobilů, bezdrátových telefonů a vysílačů mobilních operátorů . Tato karta chrání před vysokofrekvenčním zářením na ploše o poloměru 400 m. Čip je především vhodný pro více citlivé osoby na elektrosmog nebo patogenní zóny.

Účinnost BioProtect 400 je závislá na frekvenci Tesla vlny a odstupu od zdroje vlnění. BioProtect 400 byl především optimalizován pro ochranu před frekvencemi mobilních sítí. Chrání v okolí 400 m. Rezonátor je tak silný, že neutralizuje záření vysílače mobilního operátora umístěného v blízkosti. Před zářením zdrojů 220V vás BioProtect 400 také chrání, ale pouze v poloměru 3m. Při používání BioProtec 400 se budete opět lépe cítit, koncentrovat, budete klidnější, vyrovnanější a lépe spát.

 Výhody

  • chrání před negativním zářením
  • chrání Vás
  • harmonizuje
  • nenarušuje technicky provoz odrušeného zařízení
  • jednoduše se  instaluje
  • ……

Použití

Pro neutralizaci elektromagnetického záření pocházející z mobilů, bezdrátových telefonů a vysílaču mobilních operátorů v okolí 400 m. Údaje platí pro frekvenční rozsah 900 až 1800 MHz používaný operátory. Pro odrušení domácností od frekvencí el. zařízení (BioProtect 400 neutralizuje tuto frekvenci pouze v okolí 3m) doporučujeme ještě použít BioProtect Card, kdy ji připevníte na plechová dvířka rozvaděče, nebo ještě lépe na přívodový kabel.  Při instalaci BioProtect Card musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy týkající se elektrozařízení samého.

Neutralizace záření biopatogenních zón.

Instalac

BioProtect 400 jednoduše položte naplocho např. na skříň  v bytě nebo domě. BioProtect 400 nesmí ležet na kovové podložce.

BioProtect 400 vstupuje do interakce s gravitačním polem země, proto jeho účinnost je nejvyšší, když leží naplocho na nekovové podložce. Účinnost zůstává nezměněna až do 60° náklonu, ale při svislém zavěšení by ztratil svůj dálkový účinek.

Pro optimální ochranu celého bytu či domu požijte BioProtect 400, který harmonizuje veškeré záření pocházející ze sítí a telefonů mobilních operátorů a opatřete dodatečně elektro-skříň bytu či domu BioProtect Card k harmonizaci veškerých elektrospotřebičů.

Certifikace produktů

produkty jsou certifikovány mezinárodními nezávislými společnostmi IIREC a IGEF. Schopnost neutralizace elektromagnetického záření byla prokázána.

 

 

 

 

 

Upozornění: Nezávisle na subjektivních pocitech a očekáváních uživatele, BioProtect při správném používání a instalaci neutralizuje škodlivé záření.