BioProtect produkty

BioProtect Mobil

BioProtect Mobil spolehlivě neutralizuje záření z mobilních telefonů, bezdrátových radiotelefonů, jejich základových stanic, normálních analogových i ISDN telefonů, vysílaček, baby-chůviček, WLAN-zařízení...

BioProtect Card

BioProtect Card se používá pro osobní ochranu, kdy se nosí při těle a chrání před zářením z vnějších zdrojů, jako zapnutých mobilů, počítačů, veškerých el. spotřebičů, wifi, vysílačů operátorů mobilních sítí, ...

Taktéž se používá pro odrušení jednotlivých zařízení jako např. televizorů, rádií, počítačů, ...  ledniček, automobilů nebo celého domu či bytu nebo geopatogenních zón.

BioProtect 400

BioProtect 400 neutralizuje vysokofrekvenční záření mobilů, bezdrátových radiotelefonů, vysílačů operátorů mobilních sítí, ...  BioProtect 400 je tak silný, že neutralizuje záření vysílačů mobilních operátorů umístěných v blízkosti vašeho obydlí. Je především vhodný pro více citlivé osoby na elektrosmog.


Jak to funguje ?

Při vývoji produktů "Bioprotect" byly aplikovány fyzikální zákony a již 100 let staré poznatky Nikoly Tesly o podélném vlnění.

TESLA VLNA JE PŘÍČINA !!!

Druhou složkou elektromagnetického vlnění je podélné “TESLA VLNĚNÍ“. Bohužel, podélné vlnění není dodnes měřitelné běžnými měřícími přístroji, byť má na naše zdraví značný biologický vliv. Podélné vlnění je měřitelné pouze prostřednictvím biolog. měřících metod, jako je například ELEKTROAKUPUNKTURA (Dr. Voll) , KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST, dále je zjistitelný prostřednictvím krevního obrazu při mikroskopii v zástinu (darkfield microscopy), změnami na EEG a dalšími fyziologickými měřeními. Lze je taktéž doložit při růstových pokusech na rostlinách.


PATOGENNÍ ZÓNY

Také patogenní zóny a vodní žíly vyzařují škodlivé Tesla vlny. Pro jejich zjištění byly vyvinuty speciální měřící procesy, které napomohly najít správné rezonátory neutralizující Tesla vlnění. Tyto byly následně nasazeny v “BioProtect” produktech.


APLIKACE FYZIKÁLNÍCH ZÁKONŮ PŘÍRODY

Bioprotect produkty jako silné rezonátory na sebe přitahují zdraví škodlivé záření a zároveň jej eliminují za použití přírodních fyzikálních zákonů. Toto je založeno na principu destruktivní interference. Potkají-li se dvě po sobě jdoucí vlny stejné délky, frekvence, amplitudy a jsou-li k tomu jejich fáze proti sobě o 180°  posunuty, tak se vzájemně neutralizují (Destruktivní interference). Výsledkem je, že škodlivé TESLA záření je pohlceno a neutralizováno, přičemž základní příčné (Herz) vlnění zůstává nedotčeno.

REZONANČNÍ CHOVÁNÍ TESLA VLNY JE ZÁSADNÍ

Pro vyřešení problému elektromagnetického záření a eliminace TESLA VLNY jsou důležité její vlastnosti a rezonanční chování. Příjemce, např. člověk, stojící s vlnami v rezonanci se jeví jakoby veškeré záření pohltil, zatímco jiné méně dobré rezonátory v bezprostřední blízkosti zůstávají neovlivněny.
Bohužel biologické organizmy jsou vynikajícími rezonátory Tesla vlnění a tudiž přitahují záření na sebe. Proto při vývoji produktů “BioProdect“ musely být nalezeny silnější rezonátory než je lidské tělo, aby na sebe stáhly škodlivé vlny a člověk zůstal neovlivněn.
Takovýmito rezonátory jsou např. krystaly, určité geometrické formy a také ve vhodných materiálech uložené homeopatické informace. K najití vhodných rezonátorů posloužila opět elektroakupunktura.
Některé z těchto rezonátorů působí také na dálku, alespoň v určitých frekvenčních pásmech. Veškeré tyto poznatky a zkušenosti byly použity při vývoji a optimalizaci “BioProtect“ produktů.

JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY JEDNOZNČNĚ UKÁZALY FUNKČNOST PRODUKTŮ BIOPROTECT

EAV elektroakupunktura

Elektroakupunktura EAV podle Dr. Voll je nejjednodušší metoda k prokázání účinnosti BioProtect produktů. Vlastní měření trvá pouze několik sekund, takže se v krátké době nechá realizovat vícekrát.

U testované osoby byl nejprve změřen okamžitý bioenergetický stav, přičemž hodnoty měření byly zaznamenány jako výchozí. Následně testovaná osoba telefonovala cca. 10 min mobilním telefonem a měření se opakovalo. Na stejných měřených bodech došlo ke změně jejich původních hodnot o cca. 30 jednotek, což představuje enormní zátěž organizmu. Následně byl použitý mobil opatřen BioProtect Handy čipem a testovaná osoba po cca. 30 minutách, kdy došlo k regeneraci buňek od předchozího stresu,  opětovně telofonovala asi 10 minut. Poslední, třetí, měření vykázalo identické hodnoty s prvním měřením, které reprezentovalo nezatížený výchozí stav, tzn. nulová zátěž.
Tento negativní vliv elektromagnetického záření mobilů se dá jednoduše za nasazení BioProtect-Handy neutralizovat, aniž by došlo k omezení funkčnosti nebo výkonu telefonu.

Druhý experiment byl proveden na běžném administrativním pracovišti, kdy byl opětovně zjištěn výchozí bioenergetický stav měřené osoby, který byl v tomto případě cca. 25 jednotek mimo normál. Měření zřetelně prokázalo negativní vliv prostředí (Na pracovišti se nacházel : PC, tiskárna, lampa, elektrické kabely, telefon, mobil,….). Zatížená osoba obratem zavěsila na krk BioProtect-Card. Následné opakované měření proběhlo po určité době s postupně lepšícími se hodnotami až k normálu.

          

Experiment s pšenicí

Škodlivé účinky elektromagnetického záření a neutralizující účinek BioProtect-produktů byly zjištěny při experimentech s pšeničnými klíčky. Na levém obrázku byly klíčky zalévány vodou z kohoutku, která byla předtím cca. 1 min ozářena mobilním telefonem. Klíčky na prostředním obrázku byly zalévány stejnou vodou, která ale nebyla ozářena. Vzorek zalévaný ozářenou vodou rostl zřetelně hůře. Na pravém obrázku byla pšenice taktéž zalévána mobilem ozářenou vodou, ale v tomto případě byl mobil opatřen BioProtect-Handy čipem. Zde se efekt omezeného růstu neprojevil.

Obdobné experimenty byly prováděny mnohými vědci, mimo jiné mezi ně patří i Prof. Kroeplin ze Stuttgartu. Stejný test, za dodržení specifických podmínek, může být proveden i laikem.

Pšeničné klíčky jednoznačně prokazují ochrannou účinnost BioProtect produktů.

Krev pod mikroskopem

BioProtect produkty prokazatelně chrání před škodlivým zářením elektromagnetických polí, což bylo rovněž prokázáno krevním obrazem v mikroskopu v zástinu.

Testované osobě byl odebrán vzorek krve za běžného denního rytmu, který reprezentuje obraz zdravého člověka (obrázek vlevo) se zřetelně zaoblenými červenými krvinkami volně proudící v řečišti. Tatáž osoba vedla asi 10 minutový rozhovor mobilním telefonem. Po ukončení telefonátu byl odebrán druhý vzorek krve (obrázek vprostřed)., který byl diametrálně odlišný od prvního vzorku. Červené krvinky již neproudily krevním řečištěm, nevykazovaly pravidelný oblý tvar, ale tvořily shluky a řetězce připomínající mince. V odborných kruzích se uvedený stav nazývá „Řetízkování“, který je typický především pro dlouhodobě těžce nemocné osoby nebo pacienty s rakovinou.
Třetí obrázek reprezentuje krevní obraz stejné osoby po 10 minutovém telefonátu mobilním telefonem opatřeným BioProtect-Handy čipem. Krvinky proudí neomezeně , mají pravidelný tvar, neřetízkují a jsou schopny plnit svoji úlohu.

Výsledky experimentu potvrzují neutralizující účinnost BioProtect produktů, kdy po použití mobilního telefonu nedochází k řetízkování červených krvinek, kdy krev proudí bez omezení řetištěm a plní svoji úlohu.

BICOM biorezonance

Podobně jako u EAV-elektroakupunktury lze touto metodou prokazatelně  zjistit účinnost produktů BioProtect. Přístroj BIKOM je jedním z nejúčinnějších.

Aura

Také fotografie aury jednoznačně prokázal funkčnost produktů, když byla jiná před zátěží, po zátěži a i po zátěži elektrosmogem s ochranou produktů Bioprotect

Kineziologie

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Touto metodou lze jednoznačně prokázet účinnost produktů BioProtect.

Často kladené otázky

* Jak mám BioProtect použít a instalovat?

Veškeré instalační pokyny a doporučení najdete na těchto webových stránkách v oblasti „Produkty->Použití, Instalace, Další informace „

* Jak mohu nákup BioProtect-produktů uhradit?

Produkty obdržíte po závazném objednání na našich webových stránkách formou pošty. Při dobírce uhradíte částku  přímo doručujícímu pracovníkovi pošty. Další možnosti úhrady při nákupu je platba kartou nebo převodem na účet.

* Jak mohu otestovat funkčnost produktů na mně?

Naštivte lékaře, léčitele nebo terapeuta, kteří pracují s bio-rezonančními měřícími přístroji, bio-funkčními systémi diagnostiky nebo nejlépe s elektro-akupunkturou Dr. Voll. Uvedení mohou provést potřebná měření. Taktéž prostřednictvím kineziologického testu jsou účinky produktů prokazatelné. Za účelem získání zřetelného dojmu je potřeba provést měření před a po nasazení BioProtect produktů.

* Mohou lidé reagovat různě na BioProtect ?

Vždy záleží na okolnostech a osobním stavu. Každý z nás je individuál a může reagovat jinak než druhá osoba. Zaznamenali jsme některé případy, kdy došlo ke krátkodobému zhoršení po nasazení BioProtect.

* Jak dlouho trvá dodání produktů?

Zpravidla do třetího dne od závazné objednávky produkty obdržíte na uvedenou adresu.

* Kolik BioProtect stojí a jsou poskytovány množstevní slevy?

Veškeré ceny jsou uvedeny v e-shopu na našem webu. Množstevní slevy poskytujeme formou atraktivních balíčků jako např. "Pro celou rodinu".

* Jakou životnost má BioProtect ?

Životnost BioProtect- produktů není omezena a slábnoucí účinky dosud nebyly zaznamenány.

* Čí je to produkt, kdo ho vyrábí ?

Bioprotect produkty vyvinul Dr. med. Dietrich Gruen, německý lékař provozující vlastní kliniku a výzkumný ústav zabývající se elektromagnetickým zářením. Produkty se vyrábějí v Německu.

BioProtect CZ je výhradním dovozcem těchto produktů pro ČR, Slovensko a státy bývalého východního bloku.