Dr. Gruen vyvinul produkty BioProtect chránící před elektromagnetickým zářením Dr. med. Dietrich Gruen (*1940) vystudoval medicínu na univerzitě v Mnichově a od roku 1978 pracuje jako lékař ve vlastní ordinaci. Od poloviny devadesátých let se intenzivně věnuje problematice „Informační medicíny, elektrosmogu, oživení vody, medicíně skalárních vln,…“

V průběhu bádání vyvinul Dr. Gruen produkty neutralizující elektromagnetické záření a záření patogenních zón.

Dr. Gruen je zakladatelem institutu pro bioenergetický výzkum „BioProtect- Istitut fuer bioenergetische Forschung“ v Německu.