Eliminace podélného vlnění

Při vývoji produktů „BioProtect“ byly aplikovány fyzikální zákony a  již 100 let staré poznatky Nikoly Tesly o podélném vlnění, což umožnilo jeho biologicky škodlivý vliv odstranit.

Bioprotect prokazatelně harmonizuje elektrosmog a eliminuje negativní účinky škodlivého záření v našem okolí, na pracovišti i v osobním životě. Naše produkty odrušují škodlivé záření vznikající v okolí domácích spotřebičů (TV, Hifi, počítačů, mobilních telefonů, ledniček,…), elektro-zařízení, podzemních zdrojů vody, patogenních zón a také kosmické záření, které negativně ovlivňuje imunitní systém a metabolizmus, což může vést až k závažným problémům. Na psychické úrovni záření může způsobit nespavost, deprese, agresivitu nebo přecitlivělost na stres.

Biologicky zatěžující účinky elektromagnet. záření jsou zapříčiněny TESLA VLNĚNÍM, které je součástí měřitelného příčného vlnění. Jeho účinek není fyzikálně energetický, nýbrž informační a tudíž TESLA VLNĚNÍ  se nedá technickými měřícími přístroji zachytit. K jejich změření jsou nutné biologické měřící postupy (Elektroakupunktura EAV, Dr. Voll), které umožňují prozkoumání zákonitosti již před sto lety popsaného TESLA VLNĚNÍ. Použití těchto zákonitostí umožnilo biologicky škodlivý vliv podélného vlnění odstranit, aniž by technicky využité příčné vlny byly ovlivněny. Touto cestou byly vyvinuty produkty „BioProtect“ chránící před škodlivými vlivy elektromagnetického záření.

Tesla vlna je příčina

Druhou složkou elektromagnetického vlnění je podélné “TESLA VLNĚNÍ“. Bohužel, podélné vlnění není dodnes měřitelné běžnými měřícími přístroji, byť má na naše zdraví značný biologický vliv. Podélné vlnění je měřitelné pouze prostřednictvím biolog. měřících metod, jako je například ELEKTROAKUPUNKTURA (Dr. Voll) , KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST, dále je zjistitelný prostřednictvím krevního obrazu při mikroskopii v zástinu (darkfield microscopy), změnami na EEG a dalšími fyziologickými měřeními. Lze je taktéž doložit při růstových pokusech na rostlinách.

Patogenní zóny, …

Také patogenní zóny a vodní žíly vyzařují škodlivé Tesla vlny. Pro jejich zjištění byly vyvinuty speciální měřící procesy, které napomohly najít správné rezonátory neutralizující Tesla vlnění. Tyto byly následně nasazeny v “BioProtect” produktech.

Elektroakupunktura dle Dr. Voll

Elelktroakupunktura je diagnostická a terapeutická metoda používaná v celostní medicíně za účelem diagnostiky zdravotních poruch a výběru vhodných homeopatik. Je taktéž prokazatelnou metodou k měření zatížení elektromagnetickým zářením.

Elektroakupunktura využívá principy klasické tradiční čínské mediciny, kdy vychází ze životní energie těla, která na určitých …

Rezonanční chování Tesla vlny je zásadní

Pro vyřešení problému elektromagnetického záření a eliminace TESLA VLNY jsou důležité její vlastnosti a rezonanční chování. Příjemce, např. člověk, stojící s vlnami v rezonanci se jeví jakoby veškeré záření pohltil, zatímco jiné méně dobré rezonátory v bezprostřední blízkosti zůstávají neovlivněny.
Bohužel biologické organizmy jsou vynikajícími rezonátory Tesla vlnění a tudiž přitahují záření na sebe. Proto při vývoji produktů “BioProdect“ musely být nalezeny silnější rezonátory než je lidské tělo, aby na sebe stáhly škodlivé vlny a člověk zůstal neovlivněn.
Takovýmito rezonátory jsou např. krystaly, určité geometrické formy a také ve vhodných materiálech uložené homeopatické informace. K najití vhodných rezonátorů posloužila opět elektroakupunktura.
Některé z těchto rezonátorů působí také na dálku, alespoň v určitých frekvenčních pásmech. Veškeré tyto poznatky a zkušenosti byly použity při vývoji a optimalizaci “BioProtect“ produktů.

Aplikace fyzikálních zákonů přírody

Bioprotect produkty jako silné rezonátory na sebe přitahují zdraví škodlivé záření a zároveň jej eliminují za použití přírodních fyzikálních zákonů. Toto je založeno na principu destruktivní interference. Potkají-li se dvě po sobě jdoucí vlny stejné délky, frekvence, amplitudy a jsou-li k tomu jejich fáze proti sobě o 180°  posunuty, tak se vzájemně neutralizují. Výsledkem je, že škodlivé TESLA záření je pohlceno a neutralizováno, přičemž základní příčné (Herz) vlnění zůstává nedotčeno.

Tesla vlna a její vyrušení

Bioprotect prokazatelně chrání

Jednoduché experimenty jednoznčně ukázaly funkčnost produktů BioProtect

EAV elektroakupunktura

Elektroakupunktura dle Dr. Voll je nejjednodušší metoda k prokázání účinnosti BioProtect produktů. Vlastní měření trvá pouze několik sekud, takže se …

Krev pod mikroskopem

BioProtect produkty chrání před elektrosmogem, což bylo jednoznačně prokázáno krevním obrazem v mikroskopu v zástinu. Testované osobě byl…

BICOMBICOM biorezonance

Podobně jako u EAV-elektroakupunktury lze touto metodou prokazatelně  zjistit účinnost produktů BioProtect. Přístroj BIKOM jedním z nejúčinnějších a …

aura fotografieAURA fotografie

Aura jednoznačně prokázal funkčnost produktů, když byla jiná před zátěží, po zátěži a i po zátěži elektrosmogem s ochranou produktů Bioprotect.

Experiment s pšenicí

Škodlivé účinky elektromagnetického záření a neutralizující účinek BioProtect-produktů byly zjištěny při experimentech s pšeničnými klíčky.