Elelktroakupunktura je diagnostická a terapeutická metoda používaná v celostní medicíně za účelem diagnostiky poruch a výběru vhodných homeopatik. Je taktéž prokazatelnou metodou k měření zatížení elektromagnetickým zářením.

Elektroakupunktura využívá principy klasické tradiční čínské mediciny, kdy vychází ze životní energie těla, která na určitých drahách -„Meridiánech“ cirkuluje a ovlivňuje zásadně funkci orgánů a těla samého. Při narušeném toku energie se projevuje potížemi či nemocí.

Vlastní měření vyvinul v padesátých letech Dr. Voll Reinhold z Německa. Vytvořenou metodou se vyhodnocuje elektrický potenciál meridiánů v akupunkturním bodě. Měření je obvykle prováděno tak, že měřený drží v jedné ruce elektrodu tvaru válce a druhou aktivní elektrodou, která se přikládá hrotem do akupunkturního bodu, se uzavírá obvod. Touto metodou jsou diagnostikovatelné prakticky veškeré choroby, a to většinou ještě dříve, než je metody západní medicíny zaznamenají.