Škodlivé účinky elektromagnetického záření a neutralizující účinek BioProtect-produktů byly zjištěny při experimentech s pšeničnými klíčky. Na levém obrázku byly klíčky zalévány vodou z kohoutku, která byla předtím cca. 1 min ozářena mobilním telefonem. Klíčky na prostředním obrázku byly zalévány stejnou vodou, která ale nebyla ozářena. Vzorek zalévaný ozářenou vodou rostl zřetelně hůře. Na pravém obrázku byla pšenice taktéž zalévána mobilem ozářenou vodou, ale v tomto případě byl mobil opatřen BioProtect-Handy čipem. Zde se efekt omezeného růstu neprojevil.

Obdobné experimenty byly prováděny mnohými vědci, mimo jiné mezi ně patří i Prof. Kroeplin ze Stuttgartu. Stejný test, za dodržení specifických podmínek, může být proveden i laikem.

Pšeničné klíčky jednoznačně prokazují ochrannou účinnost BioProtect produktů.