BioProtect produkty prokazatelně chrání před škodlivým zářením elektromagnetických polí, což bylo rovněž prokázáno krevním obrazem v mikroskopu v zástinu.

Testované osobě byl odebrán vzorek krve za běžného denního rytmu, který reprezentuje obraz zdravého člověka (obrázek vlevo) se zřetelně zaoblenými červenými krvinkami volně proudící v řečišti. Tatáž osoba vedla asi 10 minutový rozhovor mobilním telefonem. Po ukončení telefonátu byl odebrán druhý vzorek krve (obrázek vprostřed)., který byl diametrálně odlišný od prvního vzorku. Červené krvinky již neproudily krevním řečištěm, nevykazovaly pravidelný oblý tvar, ale tvořily shluky a řetězce připomínající mince. V odborných kruzích se uvedený stav nazývá „Řetízkování“, který je typický především pro dlouhodobě těžce nemocné osoby nebo pacienty s rakovinou.
Třetí obrázek reprezentuje krevní obraz stejné osoby po 10 minutovém telefonátu mobilním telefonem opatřeným BioProtect-Handy čipem. Krvinky proudí neomezeně , mají pravidelný tvar, neřetízkují a jsou schopny plnit svoji úlohu.

Výsledky experimentu potvrzují neutralizující účinnost BioProtect produktů, kdy po použití mobilního telefonu nedochází k řetízkování červených krvinek, kdy krev proudí bez omezení řetištěm a plní svoji úlohu.