EAV,

Elektroakupunktura EAV podle Dr. Voll je nejjednodušší metoda k prokázání účinnosti BioProtect produktů. Vlastní měření trvá pouze několik sekund, takže se v krátké době nechá realizovat vícekrát.

U testované osoby byl nejprve změřen okamžitý bioenergetický stav, přičemž hodnoty měření byly zaznamenány jako výchozí. Následně testovaná osoba telefonovala cca. 10 min mobilním telefonem a měření se opakovalo. Na stejných měřených bodech došlo ke změně jejich původních hodnot o cca. 30 jednotek, což představuje enormní zátěž organizmu. Následně byl použitý mobil opatřen BioProtect Handy čipem a testovaná osoba po cca. 30 minutách, kdy došlo k regeneraci buňek od předchozího stresu,  opětovně telofonovala asi 10 minut. Poslední, třetí, měření vykázalo identické hodnoty s prvním měřením, které reprezentovalo nezatížený výchozí stav, tzn. nulová zátěž.
Tento negativní vliv elektromagnetického záření mobilů se dá jednoduše za nasazení BioProtect-Handy neutralizovat, aniž by došlo k omezení funkčnosti nebo výkonu telefonu.

Druhý experiment byl proveden na běžném administrativním pracovišti, kdy byl opětovně zjištěn výchozí bioenergetický stav měřené osoby, který byl v tomto případě cca. 25 jednotek mimo normál. Měření zřetelně prokázalo negativní vliv prostředí (Na pracovišti se nacházel : PC, tiskárna, lampa, elektrické kabely, telefon, mobil,….). Zatížená osoba obratem zavěsila na krk BioProtect-Card. Následné opakované měření proběhlo po určité době s postupně lepšícími se hodnotami až k normálu.